ONGEVALSAANGIFTE


Wat te doen bij een fietsongeval?

 

Volg de volgende stappen:

 

1. Download het ongevalsformulier via de onderstaande link of afhalen bij onze secretaris.

2. Vul het formulier SCHADEAANGIFTE LICHAMELIJK ONGEVAL (download 1) nauwkeurig in.

3. Laat het formulier GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT (download 2)door de behandelende  geneesheer , arts eerste hulp of spoed- of huisarts.

4. Maak de aangifte zo snel mogelijk over aan de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte.

 

DOWNLOAD 1: Formulier Schadeaangifte Lichamelijk ongeval.

DOWNLOAD 2: Formulier Geneeskundig Getuigschrift.